Vasen, glasierte VasenVase Art: MO.1

  BxH:
 • S: 14x24
 • M: 16x34
 • L: 21x44
 • XL: 21x54
 

Vase Art: MO.2

  BxH:
 • M: 30x61
 • L: 32x73

Vase Art: MO.3

  BxH:
 • M: 22x52
 • L: 24x61
 

Vase Art: MO.4

  BxH:
 • M: 25x48

Vase Art: MO.5

  BxH:
 • S: 23x58
 • M: 28x80
 • L: 30x90
 

Vase Art: MO.6

  BxH:
 • M: 20x48
 • L: 24x56

Vase Art: MO.7

  BxH:
 • S: 20x44
 • M: 24x60
 • L: 28x80
 

Vase Art: MO.8

  BxH:
 • M: 25x58
 • L: 30x78

Vase Art: MO.9

  BxH:
 • 27x70
 

Vase Art: MO.10

  BxH:
 • 25x50

Vase Art: MO.11

  BxH:
 • 26x13
 

Vase Art: MO.12

  BxH:
 • 19x48

Vase Art: MO.13

  BxH:
 • M: 18x13
 • L: 20x40
 

Vase Art: MO.14

  BxH:
 • 21x44

Vase Art: MO.15

  BxH:
 • M: 30x75
 • L: 32x77
 

Vase Art: MO.16

  BxH:
 • Auf Anfrage

Vase Art: MO.17

  BxH:
 • S: 25x38
 • M: 28x42
 • L: 35x50
 

Vase Art: MO.18

  BxH:
 • M: 27x40
 • L: 30x47

Vase Art: MO.19

  BxH:
 • S: 30x36
 • M: 33x40
 • L: 36x48
 

Vase Art: MO.20

  BxH:
 • 15x51